Przedłużone terminy składania wniosków w programie Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności

Termin wnioskowania Nowy termin wnioskowania
Erasmus+
Akcja 1
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 30 kwietnia 2020 r. 7 maja 2020 r.
Akcja 2
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży 30 kwietnia 2020 r. 7 maja 2020 r.
Akcja 3
Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą 30 kwietnia 2020 r. 7 maja 2020 r.
Sport
Współpraca partnerska 2 kwietnia 2020 r. 21 kwietnia 2020 r.
Współpraca partnerska na mniejszą skalę 2 kwietnia 2020 r. 21 kwietnia 2020 r.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe 2 kwietnia 2020 r. 21 kwietnia 2020 r.
Europejski Korpus Solidarności
Wolontariat 30 kwietnia 2020 r. 7 maja 2020 r.
Staże i miejsca pracy 30 kwietnia 2020 r. 7 maja 2020 r.

 

Przypominamy, że w dniu wczorajszym został opublikowany komunikat dotyczący  przedłużenia terminów składania wniosków w Akcji 2 w ramach programu Erasmus+. Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli) więcej informacji.

Obowiązujące terminy znajdziecie Państwo na stronach erasmusplus.org.pl i eks.org.pl

Jednocześnie informujemy, że strony internetowe zarówno FRSE, jak i Komisji Europejskiej, i EACEA są na bieżąco aktualizowane w celu dostarczenia wszystkich niezbędnych informacji.