Edukacja szkolna

Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

Europejskie doskonalenie kadry kluczem do nowoczesnej edukacji

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Nauczyciel – mentor i coach

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach

Bądź 3E– pro-ekologiczny, przedsiębiorczy, europejski” – praktyczne rozwiązania w efektywnym nauczaniu i uczeniu się na poziomie szkoły podstawowej

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Reversed Roles at School: Flipped Classroom and Learning Through Teaching

Edukacja zawodowa

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

Ginące zawody na europejskim rynku pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Model szkolenia i certyfikacji dla trenerów-szkoleniowców w obszarze fotowoltaiki z zastosowaniem wymagań ECVET

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

Europa Plus – Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać

Europejskie kompetencje szansą na sukces II

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Mobilność – praktyka – doświadczenie – sukces

Edukacja dorosłych

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Biblioteka – dobry społeczny biznes.

Gdyńskie Centrum Sportu

Go Out And Live – Creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives

Fundacja Addenda

Follow the story – applied storytelling as a motivation and encouraging strategy in adult education

Centrum Spotkań Europejskich Światowid

Siła wsparcia

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna

Integration by social and digital learning

Edukacja pozaformalna młodzieży

Stowarzyszenie "Passionfruits"

Ballada o Integracji Europejskiej

Stowarzyszenie Mierz Wysoko

Wilderness Therapy

Stowarzyszenie Europe 4 Youth

Głos dla Głosu Młodych

Fundacja Na Rzecz Wspierania Innowacji Społecznych Idea LAB

Developing Resilience Through Youth Work

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Słobódce

Sztuka zielonej energii

Szkolnictwo wyższe

Politechnika Lubelska

SURE: Sustainable Urban Rehabilitation in Europe

Politechnika Białostocka

Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers (VIPSKILLS)

Politechnika Śląska

Innovative Open Education on IoT: improving higher education for European digital global competitiveness (Innowacyjne nauczanie w dziedzinie IoT: wzmocnienie konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego w globalnym, cyfrowym rynku

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Mobilność studentów i pracowników w Programie Erasmus+ Akcja 1 Szkolnictwo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi

Polsko-Litewski fundusz wymiany młodzieży

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Jedyny taki ślub

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

Sławni Polacy i Litwini na drodze do niepodległości

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

„COLOURS OF TASTE”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching

ZRÓBMY TO RAZEM

Polsko-Ukraińska rada wymiany młodzieży

Fundacja AVE

ZAGRAJMY W… MAGICZNĄ MAFIĘ!!!

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży

#ShowYourself

Fundacja Instytut Re-Integracji Sołecznej

Stop-klatka

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu

Przyszłość zależy od nas

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas

Mindhunters

PO WER Edukacja szkolna

Przedszkole nr 344

Ja – mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Sportowymi im.Romualda Traugutta

Zastosowanie mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii w nauczaniu odpowiedzią na zmieniające się potrzeby współczesnej młodzieży

Szkoła Podstawowa nr 43

Myślenie bez granic

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim

Skuteczni w pracy z agresywnymi i uzależnionymi

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im.F.Chopina

Poprzez języki do wiedzy i umiejętności

PO WER Edukacja zawodowa

Zespół Szkół Technicznych

Praktyki zawodowe szansą na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych

Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. M. Osińskiego

Dom energooszczędny naszą przyszłością

Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery

Zespół Szkół w Różanie

Zawodowcy dla Europy – Europa dla zawodowców

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

Międzynarodowa Edukacja Zawodowa

Europejski Korpus Solidarności

Fundacja Benevolens

Wolontariat w zabytkowym parku

Stowarzyszenie POLARIS - OPP

Sferyczny ogród badawczy

Centrum Współpracy Młodzieży

Let’s renew the magic garden!

Fundacja 36i6

Bądźmy w KONTAKCIE

KLUB SPORTOWY BENIAMINEK 03

Piłka łączy dzieci i młodzież – projekt wolontariatu krótkoterminowego obejmujący uczestnictwo w przygotowaniu i organizacji „VII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Deyna Cup Junior 2019”

Informacja europejska dla młodzieży i Regionalne Punkty Informacyjne

Kuratorium Oświaty w Opolu

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka

Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU

Fundacja Sempre a Frente