Edukacja szkolna

Katarzyna Sawicka

Łukasz Sylwester Głaz

Regina Smolin-Makuch

Tomasz Ordza

Anna Krzemińska-Kaczyńska

Szkolnictwo wyższe

Joanna Hernik

Dorota Piotrowska

Maria Aleksandrovich

Marcin Świtoniak

Edukacja zawodowa

Tomasz Marmaj

Joanna Banaszewska

Waldemar Gardiasz

Mateusz Mucha

Magdalena Pytka-Leśniak

Edukacja dorosłych

Ireneusz Witkowski

Barbara Kaszkur-Niechwiej

Katarzyna Zak-Caplot

Teresa Miłoszewska

Edukacja pozaformalna młodzieży

Andrzej Smyk

Marlena Pujsza-Kunikowska

Agnieszka Kawecka

Magdalena Guła