Realizujesz projekty dofinansowane przez Narodową Agencję programu Erasmus+? Dajesz innym impuls do działania? Zachęcasz, inspirujesz, zmieniasz lokalną społeczność? Zgłoś się, ten konkurs jest dla Ciebie!

W gronie Eduinspiratorów jest psycholożka, jest absolwentka informatyki i ekonometrii oraz absolwent socjologii. Jest magister informatyki stosowanej i absolwentka politologii oraz dziennikarstwa i nauk politycznych. Pracują na różnych stanowiskach i w różnych miejscach: w szkołach, na uniwersytetach, ale i w stowarzyszeniach czy domach pomocy społecznej. Nie tylko wykształcenie i miejsce pracy są inne, różni ich także posiadane doświadczenie zawodowe i liczba lat przepracowanych na rzecz programów dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Trudno w tych obszarach o wspólny mianownik. Ale jest coś, co łączy tę grupę ludzi wyjątkowo silnie. To sfera działania – edukacja; to ambicje, które są sprężyną wydarzeń, a przede wszystkim to wyjątkowe efekty podejmowanych działań. Pomysłowi, odważni, mają wolę wpływania na środowisko lokalne. Poprzez podejmowane inicjatywy poszerzają horyzonty grupy odbiorców, edukują, pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Rokrocznie rośnie liczba EDUinspiratorów, może jesteś nim i Ty?

EDUinspirator to konkurs organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Działam – Upowszechniam – Inspiruję to hasło przewodnie konkursu, a jego głównym celem jest promowanie działań indywidualnych uczestników projektów, które na polu edukacji w szczególny sposób przyczyniły się do zmian w środowisku lokalnym. Tych inicjatyw, które jawią się jako szczególnie wartościowe na polu upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu. Po raz pierwszy konkurs odbył się w 2014 roku i do tej pory kapituła konkursowa wyłoniła trzydziestu czterech laureatów, nagradzając w ten sposób osoby szczególnie aktywne w obszarze edukacji – realizujące międzynarodowe projekty, wspierające rozwój edukacji i poprzez osiągane efekty działań mające wpływ na społeczność lokalną.

Do udziału w konkursie realizujący projekty zgłaszają się indywidualnie, wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy. Wybierają, w której kategorii konkursowej, z pięciu możliwych, chcą wziąć udział: Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Edukacja zawodowa, Edukacja dorosłych czy Edukacja pozaformalna młodzieży. Najważniejsze na tym etapie to prawidłowy dobór tematyki realizowanych na co dzień projektów (dopasowany do jednej ze wspomnianych kategorii).

„W 2015 roku mijał ósmy rok dość intensywnej działalności projektowej. Był to moment, kiedy realizowałem jednocześnie kilka projektów na terenie szkoły, ale też i coraz częściej pojawiały się pomysły na dalsze inicjatywy. Udział w konkursie był dla mnie formą podsumowania i pozytywnej refleksji nad tym, co udało się zrobić w szkole w Sobkowie, jak od pierwszej wymiany z Ukrainą udało się w ciągu kilku lat zorganizować współpracę z prawie 30 krajami w Europie i niezliczoną ilością szkół europejskich. To był moment, kiedy uznałem, że warto spróbować pokazać nasze działania całościowo, właśnie startując w konkursie EDUinspirator” – wspomina Piotr Zimoch, laureat konkursu w roku 2015 w kategorii Edukacja szkolna. Chęć dokonania podsumowań zrealizowanych działań, moment refleksji nad projektami, które się właśnie skończyły, a czasem wstęp do kolejnego etapu działań to częste motywy udziału w konkursie. Niektórzy uczestnicy z wyprzedzeniem planowali swoje zgłoszenie, inni nie ukrywają, że to był impuls. Profesor Grzegorz Mazurek, rektor elekt Akademii Leona Koźmińskiego, laureat konkursu w roku 2017 w kategorii Szkolnictwo wyższe wyznał: „Dlaczego wziąłem udział w konkursie? Zrządził nieco przypadek. Akurat kończyły się ważne etapy projektów, nacelowane na edukowanie młodzieży w zakresie sprawnego funkcjonowania w cyfrowej przestrzeni. Postanowiłem za radą koleżanek i kolegów wystartować, właśnie by promować edukację cyfrowego świata. Promować ideę naszej odpowiedzialności za młode pokolenie przez właściwą, wartościową edukację. Jak nam pokazuje tragedia COVID-19, to właśnie świat cyfrowy staje się dla nas tak ważny, a to oznacza, że musimy odpowiedzialnie i w pełni świadomie korzystać z jego potencjału – a do tego potrzebujemy dobrej edukacji, dobrych programów studiów”.

Eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji uważnie przyglądają się nadsyłanym zgłoszeniom, a ich ocena przekłada się na punkty. W ramach każdej kategorii osoby z najwyższą punktacją otrzymują tzw. nominację do nagrody EDUinspiratora. Laureatami zostają uczestnicy, którzy w możliwie najpełniejszy sposób spełnią kryteria oceny zgłoszeń; ci, których projekty trafnie odpowiadają na priorytety programu i mają znaczenie dla osób, instytucji i społeczności lokalnej. Realizatorzy projektów, których rezultaty były widoczne i odpowiednio upowszechniane, a ich merytoryka była innowacyjna i zapewniała wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań. I wreszcie twórcy inicjatyw, których rezultaty są na tyle trwałe, by można było je wykorzystywać i stosować w przyszłości przez inne osoby czy instytucje. Konkurs wyróżnia uczestników, którzy aktywnie działają na polu edukacji, zatem nie może dziwić, że zdarzają się sytuacje, kiedy jego laureatem zostaje osoba, która była już wcześniej nominowana, a dla której finalna wygrana jest pewnego rodzaju podsumowaniem. „W 2013 roku byłam wyróżniona w konkursie EDUinspiracje, w 2015 i 2018 roku nominowana do tytułu EDUinspirator. Konkurs towarzyszył mi we wszystkich przełomach zawodowych, dzięki udziałowi w projektach FRSE napisałam książkę habilitacyjną System medialny Islandii, później zainteresowałam się nowymi metodami kształcenia i e-learningiem” – mówi dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS, laureatka konkursu w roku 2019 w kategorii Szkolnictwo wyższe. „(…) Udział w konkursie EDUinspirator 2019 był więc dla mnie kolejnym, takim naturalnym podsumowaniem mojego rozwoju dydaktycznego i naukowego” – dodaje. Na temat tego, czym jest główna wygrana w konkursie podobnie wypowiada się dr Barbara Ostrowska, laureatka w roku 2019 w kategorii Edukacja szkolna: ”Wygrana jest dla mnie podsumowaniem pewnego etapu rozwoju, ukoronowaniem ciężkiej pracy, ale nie tylko mojej, ale również całego zespołu nauczycieli, z którymi pracuję, a mam naprawdę fantastyczny zespół. Jest to również nagroda dla uczniów – za ich pracę i rozwój dzięki zaangażowaniu w projekty europejskie”.

Dla większości moich rozmówców pierwszym momentem wzruszenia była sama nominacja do konkursu. Ta chwila, kiedy jeszcze mocniej poczuli, że to co robią jest ważne, sensowne i zauważalne. Często to nagroda sama w sobie, za wysiłek koordynatorów i całych zespołów wypracowujących rezultaty końcowe projektów. Bogatsi o doświadczenie konkursowe dzisiaj laureaci zachęcają innych do udziału. „Zdecydowanie zachęcam jak największą grupę osób do udziału w konkursie EDUinspirator. Powód jest prosty – wielu z nas to tzw. normalni ludzie – na tyle skromni, że nie lubią afiszować się ze swoimi działaniami czy sukcesami. Ale to błąd. Wystarczy przybrać inną perspektywę. Dzięki temu konkursowi i tej nagrodzie szerokie grono edukatorów może poznać wspaniałe projekty, którymi zajmują się niesamowici ludzie rozsiani po całej Polsce” – zachęca prof. Mazurek. Sam udział w konkursie to nie tylko szansa na to, by upublicznić efekty realizowanych projektów, nie tylko okazja, by zainspirować i zmotywować odbiorców, to także możliwość uzyskania szerszej perspektywy własnych osiągnięć. „Formularz konkursowy daje możliwość swego rodzaju podsumowania dokonań, co może służyć do rozwinięcia dotychczasowych osiągnięć lub skierowania naszej uwagi na nowe obszary działań edukacyjnych” – wspomina Aleksandra Zawalska-Hawel, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach, laureatka konkursu w roku 2016 w kategorii Edukacja dorosłych.

EDUinspiratorzy to szczególne postaci. Ambitni, kreatywni, inspirują i motywują do działania. Mają niecodzienne pomysły i umiejętnie wprowadzają je w życie. Przy wsparciu lokalnych środowisk osiągają niecodzienne rezultaty prowadzonych projektów. Nagroda bywa dla nich najczęściej ukoronowaniem wieloletnich działań, a czasem wpływa też na dalsze losy zawodowe. Jeden z laureatów, Piotr Zimoch, dzisiaj jest pracownikiem Kuratorium Oświaty w Kielcach i prowadząc Regionalny Punkt Informacyjny FRSE, stara się wspierać szkoły w województwie świętokrzyskim w kwestii brania udziału w projektach dofinansowywanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.