Za nami kolejna Gala EDUinspiracji, podczas której nagrodzone zostały najlepsze projekty edukacyjne. W tym roku wydarzenie odbywało się pod hasłem „Działam – Upowszechniam – Inspiruję”. Wyłoniono następujących zwycięzców w kategoriach EDUinspiracje, EDUinspirator oraz EDUinspiracje Media.

W  konkursie EDUinspiracje zwycięzcami zostali:

 • Edukacja szkolna:  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach
 • Szkolnictwo wyższe: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Edukacja zawodowa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
 • Edukacja dorosłych: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
 • Edukacja pozaformalna młodzieży: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Słobódce
 • PO WER Edukacja szkolna: Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Sportowymi im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy
 •  PO WER Edukacja zawodowa: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. M. Osińskiego w Gdańsku
 • Europejski Korpus Solidarności: Stowarzyszenie POLARIS – OPP w Jeleśnicy
 • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży: Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie
 •  Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży: Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i  Liceum im. S. Staszica w Zgierzu
 • Informacja europejska dla młodzieży oraz Regionalne Punkty Informacyjne; Kuratorium Oświaty w Szczecinie

w  konkursie EDUinspirator laureatami zostali:

 • Edukacja szkolna: Łukasz Sylwester Głaz
 • Edukacja zawodowa: Waldemar Gardiasz
 • Szkolnictwo wyższe: Marcin Świtoniak
 • Edukacja dorosłych: Barbara Kaszkur-Niechwiej Edukacja pozaformalna młodzieży: Marlena Pujsza-Kunikowska

w  konkursie EDUinspiracje MEDIA 2020 wyróżniono:

Materiał Dźwiękowy
Zwycięzca: Szymon Majchrzak
Reportaż:  „Generacja E jak Erasmus” – Szymon Majchrzak “Magazyn Reporterów Radia AFERA”, Poznań)

Wyróżnienie w  kategorii: Materiał Dźwiękowy
Michał Zawada i  Gracjan Respondek
Reportaż – Młody Obywatel z nad Dniepru i Warty RMF MAXXX Częstochowa

Wyróżnienia w Kategorii TEKST:

 • Redakcja ItaliAMO (periodyk popularno – naukowy)  „Erasmus w Salerno/ Christian Gasperi”
 • Redakcja Grodziskie Pismo  społeczno – kulturowe “Bogoria”„ Jestem Lutnikiem. Tworzę instrumenty”
 • Justyna BartońWyjazdy i praktyki zagraniczne na farmacji (portal  gdziepolek.pl)

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.